Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam đoan giữ bí mật tất cả dữ liệu cho những người tham gia vào trang web đúng theo các qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và những qui định pháp luật có liên quan. Nội dung trang chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Page) nêu ra các hình thức dữ liệu nào được Quán chúng tôi thu được qua trang web này, cách mà chúng tôi sẽ điều hành và sử dụng dữ liệu. Nội dung trong trang này còn nhắc tới các quyền lợi bạn thừa hưởng có liên quan tới việc bảo mật thông tin dữ liệu và dịch vụ bạn cần để thực hiện liên lạc với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Một số thông tin cá nhân đã được lưu trữ lại khi bạn tham gia đăng ký, gồm có các thông tin như địa chỉ, số điện thoại, tên người truy cập, mã bưu điện, email, giới tính, tình trạng hôn nhân và các sở thích mối quan tâm khác, v.V

Chúng tôi luôn cam đoan các dữ liệu về các nhân của các bạn chỉ được lưu trữ trong trường hợp bạn tự nguyện đưa các thông tin hợp lệ cho việc đăng ký vào trang web của chúng tôi. Vấn đề này có nghĩa rằng các bạn đã hiểu được mục đích cũng như cách thức sử dụng chúng tôi có dự kiến khai thác dữ liệu cho mục đích gì và chúng tôi cũng đã hỏi các bạn có bằng lòng về quyền dùng. Lúc bạn cung cấp thông tin cá nhân lên trên trang web của chúng tôi đồng nghĩa là bạn đang chia sẻ dữ liệu cá nhân của các bạn cho chúng tôi, ngoại trừ có vấn đề khác. Không những thế, 1 số hoạt động do đặc thù của chúng tôi, sẽ dẫn tới việc thông tin cá nhân của bạn được bật mí cho các người dùng khác của website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Để giải đáp những thắc mắc của bạn, lúc các bạn có bất kỳ hoài nghi nào (Như cách thức tổ chức, cách thức tham gia, thể lệ của chương trình hoặc với nhà sản xuất của doanh nghiệp các bạn hãy liên lạc với chúng tôi theo thông tin từ chúng tôi đã được chúng tôi cung cấp cho các bạn trên website. Khi đó chúng tôi sẽ sử dụng thông tin các bạn đã được đưa với mục đích là trả lời về những khúc mắc của các bạn. Trong một số trường hợp, Nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ tiết lộ các quyền sử dụng các thông tin dữ liệu cá nhân của các bạn cho thành viên, các tổ chức khác thuộc về doanh nghiệp FrieslandCampina, hoặc Nhà khai thác dữ liệu như được khái niệm tại mục 3 dưới đây.

Khi các bạn tham gia vào trang web Bariavungtautourism.com thì chúng tôi có quyền sử dụng thông tin của bạn đã được các bạn cung cấp cho chúng tôi khi truy cập vào tham gia nhằm mục đích quản lý điều hành và cải tiến website, tăng cường một lợi ích cho người sử dụng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Bariavungtautourism.com có thể do bên thứ ba đại diện và tổ chức thực hiện khai thác điều hành dữ liệu và khi họ đã được phép khai thác xử lý những dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi (xem mục Nhà khai thác dữ liệu).

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ từ doanh nghiệp chúng tôi hoặc từ các công ty bên đối tác sản xuất, hoặc để xin ý kiến của bạn về những sản phẩm và dịch vụ và nhà cung cấp tiềm năng mới trong khoảng thời gian dài. Nếu các bạn đã đồng ý, chúng tôi cũng có thể sử dụng chung dữ liệu của bạn hoặc chuyển đi những đơn vị khác thuộc tập đoàn doanh nghiệp FrieslandCampina và những đơn vị đối tác, là bên đối tác có thể gửi đến cho bạn nội dung chào mời về sản phẩm và dịch vụ bất kỳ của công ty họ khi chúng tôi đã thu thập được thông tin của bạn.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Có trường hợp chúng tôi sẽ hợp tác với bên thứ 3 để khai thác và phân tích dữ liệu đã thu thập được từ trên trang web của chúng tôi, có cả thông tin cá nhân bạn. Các dịch vụ và các bên thứ ba này đã có giao kèo ràng buộc trách nhiệm không được phép dùng thông tin cá nhân bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi chỉ định.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hợp lý nhằm giữ an toàn các thông tin cá nhân của bạn, và sẽ bắt buộc Nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp phòng ngừa: Ngoài người quản trị website Bariavungtautourism.com hoặc cá nhân được ủy quyền khác ra thì bạn là người độc nhất được truy cập đến thông tin cá nhân của mình. Việc đăng ký của bạn sẽ được bảo mật bằng mật khẩu để bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Chúng tôi khuyên bạn không tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ ai và chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, email hay các hình thức tương tự như vậy.

Khó có thể bảo đảm 100% sự an toàn cho thông tin của bạn khi đã đưa lên mạng. Dù rằng chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của các bạn ở trên hệ thống nhưng chúng tôi cũng không thể đảm bảo được tính rủi ro và an toàn.

Quyền lợi của bạn

Quyền khai thác thông tin cá nhân của bạn khi đã có sự đồng ý của bạn.

Bạn cũng có thể xóa và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào nhằm bảo mật hay đảm bảo các thông tin cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi là chuẩn xác và phù hợp.

Ngay lúc bạn đăng ký, bạn với tên truy cập và có thể sử dụng tất cả những sản phẩm/ dịch vụ của website bariavungtautourism.com.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Ngoài ra chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của các bạn cho các bên thứ ba nếu như bạn đồng ý. Thí dụ, Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin về bạn (như sở thích hay các mối quan hệ đã trình bày với chúng tôi) để xác định xem liệu bạn có thể để ý đến những sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.

Và chúng tôi cũng có thể đưa dữ liệu cá nhân của bạn nếu trong các trường hợp pháp luật yêu cầu, hay có sự yêu cầu của từ các cơ quan chính phủ hay chúng tôi cho rằng điều đó là cần thiết. Với mục đích duy nhất là tuân theo pháp luật hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; kiểm soát an ninh, tài sản của những công ty đối tác; ngăn chặn kiềm hãm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc bảo vệ an toàn cá nhân của bạn hay công chúng.

Chúng tôi có thể tiết lộ và đưa thông tin cho bên thứ 3, đối tượng mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

CÔNG TY PHÁT TRIỂN ẨM THỰC VIỆT BARIAVUNGTAUTOURISM

   • Địa chỉ:
   • Điện thoại:
   • Fax:
   • Mã số thuế:
   • Email: lienhe.bariavungtautourism@yahoo.com – info@bariavungtautourism.com
   • Website: bariavungtautourism.com